Ubezpieczenia turystyczne

Planując podróż, warto dmuchać na zimne i zaopatrzyć się w polisę turystyczną. Odpowiednio dobrane ubezpieczenia turystyczne – podróżne zagwarantuje Ci pokrycie wszelkich kosztów oraz szeroki zakres ochrony przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów zagranicznych. Pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru spośród ubezpieczeń znajdujących się w naszej ofercie.

Oferujemy ubezpieczenia turystyczne w zakresie:

  • Kosztów leczenia za granicą (w razie wypadku lub choroby)
  • Odpowiedzialności cywilnej OC
  • Utraty bagażu
  • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
  • NNW grupowe – wyjazdy zorganizowane kolonie, obozy, pielgrzymki

Ubezpieczenia turystyczne – to musisz wiedzieć

Ubezpieczenia turystyczne mają za zadanie zabezpieczać wszelkie czynniki i elementy związane z naszą podróżą. Wszystko zależy od tego, kogo lub co chcemy ubezpieczyć. Polisy podróżne dzielimy na:

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To ubezpieczenie, które w razie zachorowania lub wypadku w czasie pobytu lub podróży zagranicą, zapewni nam zwrot kosztów akcji ratowniczej, pomocy oraz leczenia. Przy tego typu ubezpieczeniach wymagana jest deklaracja, czy osoba ubezpieczana nie cierpi na choroby przewlekłe, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania w czasie wyjazdu. Jeżeli taka choroba występuje, zazwyczaj koszty składki dla chorego są podnoszone. Należy jednak pamiętać, że zatajenie choroby przewlekłej to podstawa do odmowy wypłacenia odszkodowania.

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)

To polisa, która zabezpieczy nas przed kosztami, które moglibyśmy ponieść w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w czasie naszej podróży lub pobytu zagranicą.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

To obejmujące ochronę bagażu, który zostanie skradziony lub zgubiony podczas pobytu zagranicznego lub podróży.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Takie ubezpieczenie zagwarantuje nam wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku w trakcie podróży lub pobytu zagranicą ulegniemy trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. Ma ono też zastosowanie w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu zagranicznego

Jest to zabezpieczenie w sytuacji, kiedy mamy ważną przyczynę uniemożliwiającą nam uczestnictwo w zaplanowanym i opłaconym wyjeździe. Dzięki takiemu ubezpieczeniu pokryte zostaną koszty niepodlegające zwrotowi.