Ubezpieczenia komunikacyjne

Niezależnie od tego, jak dobrymi kierowcami jesteśmy, na drodze może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Stłuczki, kolizje, awarie – nigdy nie wiadomo, co może się nam przytrafić za kierownicą. Aby uchronić się przed stresem związanym z nieplanowanymi kosztami, warto kupować ubezpieczenia komunikacyjne, które zabezpieczają nas i nasz pojazd.

 

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne:

  • OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych)
  • AC (ubezpieczenie autocasco)
  • Assistance (pomoc dla kierowcy, pojazdu oraz pasażerów w razie wypadku lub awarii)
  • Ubezpieczenie szyb w pojeździe
  • NNW kierowcy i pasażerów
  • Ochrona zniżek

Ubezpieczenia komunikacyjne – to musisz wiedzieć

Każdy kierowca i samochód mają swoje indywidualne potrzeby. Odpowiedziami na nie są różne rodzaje ubezpieczeń, takie jak:

OC komunikacyjne (odpowiedzialność cywilna)

To ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kierowcy. Jest związane z konkretnym pojazdem mechanicznym. To z tej polisy pokrywa się koszty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały z naszej winy.

AC autocasco

Taka polisa zapewnia ochronę w sytuacji, gdy Twój pojazd zostanie uszkodzony lub utracony z Twojej winy lub w wyniku zdarzeń losowych, na które nie mogłeś mieć wpływu. Mogą to być np. siły przyrody lub nieznany sprawca.

Minicasco

To zawężona wersja ubezpieczenia AC. Wybierając ją, wyznaczasz, które konkretnie ryzyka ma obejmować, np. ochronę wyłącznie w przypadku powodzi lub gradobicia.

Ubezpieczenie Assistance

Tym ubezpieczeniem zapewniasz sobie pomoc telefoniczną w trudnych sytuacjach drogowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Obejmuje ono nie tylko wypadki, ale również wszelkiego rodzaju awarie, brak paliwa, itp. dzięki polisie pokryte zostaną koszty holowania, podróży powrotnej do domu, prób uruchomienia pojazdu na drodze, itd.

Ubezpieczanie szyb w samochodzie

Ta polisa obejmuje szkody, które mogą powstać na szybach samochodowych. Decydując się na tę polisie, likwidujesz ewentualne uszkodzenia szyb, nie korzystając z polisy AC, dzięki czemu nie tracisz zniżek z tytułu zgłoszenia szkody.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Jeśli w wyniku wydarzenia na drodze, w kraju lub poza jego granicami, grozi Ci odpowiedzialność karna lub dojdzie do sporu cywilnego, ta polisa zapewni Ci opiekę prawną oraz pokrycie kosztów z nią związanych.

Zielona Karta

To Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który czasami jest wymagany przed wjazdem na terytorium innego państwa. Jest formą polisy OC pojazdu w ruchu międzynarodowym.

Zniżki/zwyżki, tabele bonus-malus

Bezszkodowa jazda, kontynuacja ubezpieczenia w danej firmie, wykupienie szerszego pakietu ubezpieczeń – to jedne z wielu czynników, za które ubezpieczyciele przyznają zniżki składek w stosunku do podstawowej taryfy. Natomiast zwyżki są stosowane zazwyczaj wtedy, gdy osoba ubezpieczana znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka albo posiada niekorzystną historię ubezpieczeniową.

Szkoda całkowita

To pojęcie, które występuje podczas rozliczania szkód komunikacyjnych. Odnosi się do sytuacji, w której kierowca utracił pojazd lub ubezpieczyciel ustala, że jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wtedy wycena odszkodowania opiera się na różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą oraz tzw. pozostałości po szkodzie.

BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód)

To procedura uzgodniona przez większość zakładów ubezpieczeniowych w 2015 roku, pozwalająca poszkodowanemu w wypadku właścicielowi pojazdu na zgłoszenie i rozliczenie szkody u swojego ubezpieczyciela OC, nie zaś u ubezpieczyciela OC sprawcy.

Auto zastępcze

To samochód udostępniany bezpłatnie w okresie, kiedy Twój pojazd jest naprawiany. W przypadku polis dobrowolnych możliwość otrzymania samochodu zastępczego jest fakultatywna. Z kolei, jeśli szkoda jest likwidowana z czyjegoś OC, zazwyczaj ta usługa przysługuje poszkodowanemu.