Porady ubezpieczeniowe

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy OC?

Powstaje on gdy:

 • Wygasa dotychczas obowiązująca polisa (najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia)
 • W momencie, kiedy nabywasz zarejestrowany pojazd, a jego poprzedni właściciel nie zawarł umowy OC
 • Podczas pierwszej rejestracji pojazdu na terenie Polski (wyjątek stanowią pojazdy historyczne)
 • Zanim wprowadzisz do ruchu pojazd niezarejestrowany, wolnobieżny lub historyczny

Jakie są obowiązki osoby, która nabyła pojazd?

Kupując nowy pojazd w salonie, Twoim ustawowym obowiązkiem jest ubezpieczenie go w zakresie OC.
Jeżeli kupujesz używany pojazd, to nabywasz go razem z polisą OC. Powinieneś upewnić się, czy ubezpieczenie jest ważne i opłacone na dzień zakupu. Jeśli nie będzie, powinieneś wykupić nowe OC w tym samym dniu, w którym kupisz pojazd. Tym sposobem unikniesz kary za brak obowiązującej polisy OC. Jeśli ubezpieczenie będzie aktualne, ale nieopłacone, będziesz zobowiązany uiścić opłatę.
Kupując samochód wraz z polisą, możesz wypowiedzieć ja w wybranym przez siebie momencie.
Pamiętaj, że ubezpieczenie nabyte razem z pojazdem nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Nie zapomnij więc zawrzeć nowej polisy OC najpóźniej w ostatnim dniu jej ważności.

Jakie są obowiązki osoby sprzedającej pojazd?

Sprzedając pojazd, nie możesz zapomnieć o tym, że sprzedajesz go razem z opłaconym i ważnym ubezpieczeniem OC. W ciągu 14 dni od dnia sprzedania samochodu musisz udać się do Ubezpieczyciela z dokumentem sprzedaży, w celu poinformowania o zmianie właściciela.
Jeżeli posiadałeś wykupione ubezpieczenia inne niż OC, jak np. Assistance lub Autocasco, możesz żądać zwrotu niewykorzystanej składki.

Jakie są obowiązki osoby złomującej pojazd?

Jeśli decydujesz się na zezłomowanie pojazdu (tj. oddanie go do stacji demontażu), Twoim obowiązkiem jest w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu przekazanie tej informacji Ubezpieczycielowi. Musisz dostarczyć mu kopię zaświadczenia o demontażu lub kopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie pojazdu. Pamiętaj, że za całość niewykorzystanego okresu ubezpieczeniowego należy Ci się zwrot składki.

Kiedy należy wezwać Assistance do samochodu?

Jeśli Twój samochód jest unieruchomiony z powodu:

 • kolizji
 • braku paliwa
 • awarii
 • wypadku
 • wyczerpania się akumulatora lub innej przyczyny
Chcąc skorzystać z polisy Assistance w pierwszej kolejności musisz zadzwonić do Call Center Twojego Ubezpieczyciela. Dzięki temu zorganizuje Ci on niezbędną pomoc, a Ty nie poniesiesz dodatkowych kosztów. Jeżeli skorzystasz z pomocy innej firmy niż tej współpracującej z Twoim towarzystwem ubezpieczeniowym, będziesz musiał zapłacić za jej usługi.
Koszty te nie zostaną pokryte z polisy Assistance. Wyjątek stanowią sytuacje, na które nie możesz mieć wpływu, np. na skutek wypadku zostaniesz przewieziony do szpitala, a Twoje auto odholuje firma, której sam nie wybrałeś.

Jakie zdarzenia drogowe wymagają wezwania policji?

Policję wzywamy w przypadku następujących sytuacji drogowych:

 • Gdy doszło do wypadku (czyli kiedy są osoby ranne i/lub zabite)
 • W momencie kiedy sprawca wypadku nie chce podpisać oświadczenia o winie, ponieważ nie uważa, że jest odpowiedzialny za dane zdarzenie drogowe (np. wypadek, stłuczkę)
 • Kiedy sprawca nie ma ubezpieczenia OC
 • Kiedy sprawca jest pod wpływem środków odurzających (np. alkoholu, narkotyków)
 • Gdy posiadasz pojazd w leasingu / kredycie (chyba, że umowa tego nie wymaga)

Oświadczenie drogowe – co powinno się w nim znaleźć jeśli, nie wzywamy policji?

Jeżeli uczestnicy zdarzenia drogowego nie wzywają Policji, powinni spisać oświadczenie drogowe zawierające:

 • Dane personalne osoby kierującej pojazdem (oraz właściciela pojazdu, jeśli kierujący pojazdem nim nie jest), tj.: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu rejestracyjnego, numer dowodu osobistego
 • Dokładny opis uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym oraz okoliczności, w których do niego doszło
 • Dane osobowe oraz podpisy pod oświadczeniem drogowym ewentualnych świadków zdarzenia drogowego
Dodatkowo warto udokumentować szkody za pomocą zdjęć przed przetransportowaniem pojazdów.

Czy można ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?

Wynajmując mieszkanie, możesz wykupić polisę ruchomości domowych, będących Twoją własnością. Są to m.in. meble, książki, ubrania, sprzęt RTV/AGD itp.
Warto rozważyć też dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia OC Najemcy. Dzięki niemu jesteśmy zabezpieczeni przed konsekwencjami płynącymi ze szkód wyrządzonych w mieniu właściciela wynajmowanej nieruchomości.

Kiedy zapłacimy karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu?

Nieważne, czy Twoje auto jest codziennie użytkowane, czy też stoi nieużywane w garażu, nie unikniesz obowiązku opłacenia OC, a za jego brak mogą Ci grozić surowe kary. Twoje umywanie się odpowiedzialności może wyjść na każdym kroku, np. podczas rutynowej kontroli policyjnej, kontroli przeprowadzonej przez organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, bądź przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W razie kontroli musisz:

 • w ciągu 30 dni wykazać, że umowę ubezpieczenia OC zawarłeś zgodnie z przepisami, a Twoja polisa obejmowała rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,
 • udokumentować, z jakiego powodu obowiązek ubezpieczenia OC Cię nie dotyczy,
 • ewentualnie wnieść opłatę w wysokości ustalonej na wezwaniu UFG

Szczegółowe informacje na temat wysokości kar oraz trybu postępowania przez UFG znajdziesz na stronie UFG.

Porady ubezpieczeniowe – Agencja ubezpieczeń Pondo