Ubezpieczenia dla firm

Optymalna, dobrze dobrana polisa dla firmy to coś, o czym nie można zapomnieć podczas zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Na podstawie dogłębnej analizy potrzeb Twojej firmy, doradzimy i dobierzemy ubezpieczenie idealne dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenia dla firm – agencja Pondo.

 

Proponujemy ubezpieczenia dla firm:

  • Od ognia i innych zdarzeń losowych (dla nieruchomości oraz dla wyposażenia, towarów i urządzeń)
  • Od kradzieży (dla urządzeń, towarów, gotówki i wyposażenia)
  • Odpowiedzialności cywilnej OC (firmy, zawodowa)
  • Floty samochodowej firmy
  • Ładunku w drodze
  • Grupowe pracowników

Ubezpieczenia dla firm – to musisz wiedzieć

Ubezpieczenia biznesowe dzielimy ze względu na to, co i od czego chcemy ubezpieczyć. Możemy wyróżnić następujące rodzaje polis dla firm:

Ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych

W zakresie tego ubezpieczenia znajduje się ochrona nieruchomości, maszyn i urządzeń, wyposażenia firmy, gotówki, towaru, itd. przed zgubnym wpływem ognia, wandalizmu i innych zdarzeń losowych. Mogą nimi być np. powodzie, gradobicia czy huragany.

Ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży i rabunku

Przedmiotami tego rodzaju ubezpieczenia są maszyny i urządzenia, towar, wyposażenie firmy, gotówka, itd. Możemy tutaj wybrać pomiędzy ubezpieczeniem na sumy stałe – wtedy ubezpieczamy do pewnej określonej wartości, lub od pierwszego ryzyka – w tym przypadku szacujemy maksymalną realną wartość ewentualnej szkody.

Ubezpieczenie OC firmy

Jest to ubezpieczenie, które trzeba bardzo dokładnie dopasować do potrzeb firmy, w czym nasi eksperci bardzo chętnie Ci pomogą. Dotyczy odpowiedzialności cywilnej, jaką może ponieść nasze przedsiębiorstwo za szkody związane z prowadzoną działalnością i posiadanym majątkiem, które zostaną wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie OC firmy dzieli się na OC kontraktowe i OC deliktowe.

Ubezpieczenie floty samochodowej firmy

Działa na podobnych zasadach, co ubezpieczenie samochodów (zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą), z tym że podlega indywidualnym negocjacjom ze względy na większą liczbę pojazdów.

Ubezpieczanie mienia w transporcie (cargo)

Ubezpieczać możemy również wszelkiego rodzaju ładunki przewożone dowolnymi środkami transportu. Takie ubezpieczenie może obejmować pojedynczy transport, lub też wiele transportów przeprowadzonych na przestrzeni roku. Adresatami ubezpieczenia cargo są właściciele firm, których działalność lub jakaś jej część polega na sprowadzaniu lub wysyłaniu towarów zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

OC przewoźnika / spedytora

Ten rodzaj ubezpieczenia jest przeznaczony dla firm transportowych. W zakresie jego działania znajduje się odpowiedzialność przewoźnika za towar, który przewozi. Ochronie podlega odpowiedzialność za ubytek, utratę lub uszkodzenie transportowanych towarów, a także ewentualne opóźnienia w ich przewozie.

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Firmom zatrudniającym minimum 2 pracowników oferujemy ubezpieczenia grupowe dla pracowników, dostosowane do branży, w której działa dany zakład pracy, potrzeb zatrudniających i pracowników oraz ryzyka zawodowego. Takie zabezpieczenie interesów pracownika jest bardzo mile widziane na rynku pracy.