Ubezpieczenia rolne

Nasze gospodarstwo to nie tylko maszyny rolnicze, budynki oraz hodowane zwierzęta. To również uprawy, które musimy chronić, by dały owocne plony. Wszystkim wymienionym zagrażają nawałnice i kataklizmy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że narzędzia, czy sprzęty mogą paść łupem złodziei. Ubezpieczenia rolne pozwalają złagodzić skutki nieprzewidzianych, przykrych zdarzeń i rekompensuje nam poniesione straty.

 

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia rolne:

  • OC rolników
  • Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenia rolne – to musisz wiedzieć

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Pierwsze z nich musi nabyć każdy rolnik, aby móc prowadzić swoją działalność. Pozostałe może wykupić, jeśli uzna, że będą przydatne. Warto rozpatrzeć zakup ubezpieczeń nieobowiązkowych ze względu na korzyści, jakie za sobą niosą. Z zarówno jednej, jak i drugiej grupy możemy wyróżnić następujące polisy:

OC rolnika

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy gospodarstwa rolnego. Obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dotyczy także pracowników danego gospodarstwa, którzy w czasie pracy wyrządzili sobie jakąś szkodę związaną z zakresem ich pracy.

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Jest to kolejne obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy gospodarstwa rolnego. Dzięki niemu ochronie finansowej przed konsekwencjami zniszczenia lub uszkodzenia podlegają budynki wchodzące w skład gospodarstwa, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyka dobrowolne, które określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Od ognia i innych zdarzeń losowych

Tym ubezpieczeniem można objąć zarówno budynki, ruchomości domowe i budowle gospodarstwa rolnego, jak również zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy, a także pojazdy wielobieżne i maszyny rolnicze. Zapewni ono zwrot kosztów w przypadku pożaru lub zdarzeń losowych takich jak gradobicie, wichury, huragany, itp.

Od kradzieży z włamaniem

Tą polisą można zabezpieczyć się przed przykrymi skutkami kradzieży z włamaniem. Dochodzi do niej wtedy, gdy włamywacz pozostawi wyraźne ślady swojej obecności w miejscu, do którego się włamał. Ubezpieczenie to obejmuje ruchomości domowe oraz pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze.

Od rabunku

Polisie od rabunku w tym przypadku podlegają ruchomości domowe. Rabunek jest rozumiany jako zabranie nam mienia przy użyciu przemocy lub groźbie jej użycia, po wcześniejszym doprowadzeniu nas do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Jest to również wyłudzenie lub oszustwo osoby małoletniej, niepełnosprawnej lub po 65 roku życia, a także odebranie nam przedmiotu przy użyciu siły w stosunku do danej rzeczy, która w danym momencie pozostaje z nami w styczności lub jest z nami połączona.

Od uboju z konieczności wskutek choroby lub wypadku

Takim ubezpieczeniem możemy się zabezpieczyć przed stratami wynikającymi z nieplanowanym ubojem wynikającym z przyczyn niezależnym od nas. Obejmuje ono zwierzęta gospodarskie.